21.5.07


[എന്റെ പെങ്ങള്‍ സുജമ്മാമ്മയുടെ മോള്‍'ഡോണ'യ്ക്‌ ഒന്നരവയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ എഴുതിയത്‌. ഗുജറാത്തില്‍ മിഠായി കമ്പനി നടത്തുന്ന ഇവര്‍ അവധിക്കുവന്നപ്പോള്‍ കുഞ്ഞായ ഡോണ ആരുടേയും കൈയ്യില്‍ വരില്ല സ്ഥലവും മാറി ആളുകളും മാറി യപ്പോള്‍ പിടിവാശിതന്നെ.... ...]

ഡോണ

ഡോണ മോളൊരു ബഹുരസമാണേ
പാവം കുഞ്ഞൊരുതൊട്ടാവാടി
എല്ലാനേരവുമുരുവിടുമവളൊരു
പല്ലവിയതുതാന'മ്മാമ്മ'
മമ്മിയങ്കിള്‍ ഇത്യാദി
ചിലരുടെ പക്കലിണങ്ങീടും
തെല്ലൊരുനേരവുമമ്മാമ്മയ്ക്‌
വേണ്ടാവിങ്ങിപ്പൊട്ടീടാന്‍
അതുപോലുടനടി കാട്ടീടും
പാല്‍-പുഞ്ചിരിയതൊന്നു കാണേണം.
പാവത്താനാം ടോമിച്ചേട്ടനെ (വീട്ടിലെ നായ)
ഡോണാമോള്‍ക്കോ മുട്ടന്‍ പേടി
ഈ കുളത്തൂര്‍ പെണ്ണിന്‍ പിടിവാശി
രോദനമായിങ്ങെത്തുമ്പോള്
‍കാണുന്നോര്‍ക്കൊ ചിരിയാകും.

jijiv john 1995

2 comments:

ജിജി said...

good

ജിജി said...
This comment has been removed by a blog administrator.