21.5.07

[92 ല്‍ എഴുതിയ താണിത്‌ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ അയച്ചുകൊടുത്തില്‍ ഇതും ഉള്‍പ്പെടും. ബാലരമയ്ക്കായിരുന്നു ഇത്‌ അയച്ചത്‌. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി അറിയില്ല.കുറെ യൊക്കെ അയച്ചുകൊടുത്തു.ഫലം തഥൈവ, എന്റെകൊതിയും തീര്‍ന്നു.........]

കുട്ടന്‍ ചേട്ടന്‍

ട്ടേലുള്ളൊരു കുട്ടന്‍ ചേട്ടന്‍
പട്ടയടിച്ചിട്ടൊരുനാള്‍ റോഡില്‍
തലയുംകുത്തി നടന്നൊരുനേരം
എവിടുന്നയ്യൊ വന്നൊരുജീപ്പില്‍
നിറയെ പോലീസേമാന്മാരും
ചവിട്ടിനിറുത്തിജീപ്പുടനവിടെ
ചാടിയിറങ്ങി എസ്‌ ഐ ആദ്യം
ലഹരിയിലായൊരുപട്ടച്ചേട്ടന്‍
ഷേയ്ക്‌ ഹാന്‍ഡ്‌ കൊടുത്തു എസ്‌ ഐ യ്ക്‌
കുത്തിനുപിടിച്ചുടനെസ്സൈ തള്ളി
കേറടാ പട്ടേ വണ്ടീലോട്ട്‌
ജീപ്പില്‍ കയറിയ കുട്ടന്‍ ചേട്ടന്‍
കാട്ടി പല പല വികൃതിത്തരവും
ഗട്ടറില്‍ വണ്ടി ചാടിയ നേരം
ചേട്ടന്‍ ചൊല്ലി കൊണ്‍സ്റ്റബിളിനോട്‌
എന്തടാ പഹയാ നീങ്ങിയിരിക്ക്‌
ചേട്ടനിരിക്കാനിടമില്ലല്ലോ
രോഷം പൂണ്ടകോണ്‍സ്റ്റബിളുടനെ
വച്ചുകൊടുത്തൊരു തൊഴിവയറ്റത്ത്‌
ഇടികള്‍ മിന്നലുപോലെപുറത്തും
അനവധി ഇടി തൊഴി യേറ്റൊരു ചേട്ടന്‍
തളര്‍ന്നു കിടന്നു ജീപ്പില്‍ പാവം.

ജിജി വി ജോണ്‍ 1992 മെയ്‌

No comments: